Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

Arhitekturna zasnova

TDC - lokacija

Uporabljena sodobna tehnologija v kombinaciji z moderno-klasičnim oblikovanjem nadgrajuje njegovo arhitekturno vrednost. Tlorisna zasnova VIS TDC ICTEE® temelji na funkcionalni in fizični prilagodljivosti prostorov prvotnim funkcijam, obenem pa se lahko prilagodi tudi bodočim potrebam (združevanje prostorov, pregradne stene ipd.).

Stavba bo grajena iz visokokakovostnih materialov, ki omogočajo maksimalno prilagodljivost prostorov. Nov objekt je povezan z obstoječo stavbo Fakultete za elektrotehniko. Etaže stavbe so povezane s centralnim jedrom, ki omogoča dostopnost prostorov v enakomernem časovnem intervalu. Komunikacijsko jedro je povezano tudi z vkopanimi garažnimi prostori, ki se nahajajo v več etažah. Dostop do parkirnih prostorov v kleti je z dvoriščne strani Fakultete za elektrotehniko.

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani