Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

Stanje ICT v Sloveniji

Slovenija je ena izmed redkih držav na svetu, ki ima znanje, sposobnosti in možnosti za razvoj in proizvodnjo integriranih informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, storitev in rešitev. Obstoječ lasten razvoj, visoko usposobljeni znanstveniki in inženirji, centri znanja, dobra informacijska in telekomunikacijska razvitost, dobre prometne povezave, relativno ugodni pogoji življenja in dela ter podjetja s tradicijo proizvodnje in trženja na svetovnem trgu so odlična podlaga za to, da Slovenija postane mednarodni razvojni in testni center ICT. To bo spodbudilo razvoj novih podjetij in posledično povečalo konkurenčnost v globalnem prostoru.

V okviru vzpostavljanja inovacijskega in razvojnega okolja na področju ICT že poteka več aktivnosti: Tehnološka mreža ICT, Center odličnosti ICT, SINTESIO testni center Evropskega inštituta za telekomunikacije (ETSI), Tehnološke platforme, eRegija. Te aktivnosti konvergirajo v smeri TDC.

ICT mreža

Kot dokazujejo analize, 40 % evropske rasti temelji na področju ICT, poudarki razvoja pa so podobni tudi v Sloveniji. Slovenija je ena izmed redkih držav na svetu, ki ima znanje in možnosti za razvoj in proizvodnjo integriranih informacijskih ter telekomunikacijskih sistemov, storitev in rešitev, vendar pa je glede na velik potencial to področje visokotehnološke industrije še vedno premalo razvito. Razlog za tako stanje je v premajhni povezanosti med znanstveno raziskovalnimi ustanovami in podjetji, ki so vpeta v gospodarstvo evropskega oziroma svetovnega trga, zato Visokošolsko inovacijsko središče in Tehnološki design center za informacijske in komunikacijske tehnologije in elektrotehniko TDC predstavlja rešitev, ki bo veliko prispevala k naprednejšemu razvoju. V TDC se enakovredno združujejo in povezujejo znanstveno raziskovalne in izobraževalne ustanove in podjetja, ki s svojim medsebojnim sodelovanjem na skupnih projektih zagotavljajo kakovost in tržno vrednost realiziranih izdelkov, storitev in rešitev. Tovrstno sodelovanje pa prav tako zagotavlja tudi nove vrhunske kadre, ki jim TDC omogoča individualno, interdisciplinarno in mednarodno izobraževanja, njihovo pridobljeno znanje pa bo tudi formalno priznano v obliki akademskih nazivov.

TDC, ki v okviru svojega delovanja zagotavlja tržno vrednost realiziranih projektov in vrhunske kadre, torej predstavlja priložnost, da slovensko gospodarstvo postane bolj konkurenčno, univerzitetno šolstvo pa pridobi vrhunski tehnološki razvojni center.

Projekt je pobuda podjetij v okviru Tehnološke mreže ICT, Tehnološkega parka, Centra odličnosti za informacijske in komunikacijske tehnologije, v sodelovanju z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za gospodarstvo in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj.

 

 

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani