Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

Prostorska umestitev

Lokacija TDC v Ljubljani je v neposredni bližini in povezana s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na Tržaški cesti, kar ima mnoge prednosti pred ostalimi in jo je zato mogoče primerjati s sicer znanimi politehnikami, ki so značilne za druga okolja. Glavne značilnosti in prednosti lokacije TDC na Viču so:

  • neposredna bližina in povezava s fakultetama, ki predstavljata osnovo ICT-panoge in sicer FE (Fakulteta za elektrotehniko) in FRI (Fakulteta za računalništvo in informatiko);
  • obstoječa infrastruktura Centra odličnosti in Tehnološke mreže ICT, multimedijske zmogljivosti;
  • neposredna bližina ostalih tehničnih in naravoslovnih ter nekaterih drugih fakultet (Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za arhitekturo, Naravoslovnotehniška fakulteta ipd.);
  • neposredna bližina osrednje znanstveno-akademske ustanove v Sloveniji, Institut Jožef Stefan, ki je oddaljen 100 m;
  • bližina Univerze v Ljubljani in ostalih fakultet (Filozofska fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fakulteta ipd.);
  • bližina dveh študentskih naselij (Gerbičeva in Rožna dolina);
  • bližina rekreacijskega območja Tivoli-Mostec;
  • bližina Tehnološkega parka Ljubljana (TPL);
  • odličen dostop na ljubljansko obvoznico in z dograditvijo predora Šentvid izredno hitra povezava z mednarodnim letališčem Brnik (30 km);
  • lokacija v srednjevelikem evropskem glavnem mestu s centralno lokacijo v državi (mreža javnega prevoza, visoka stopnja varnosti, pol ure vožnje od zimsko-rekreacijskih centrov, eno uro vožnje od morja).

Zemljevid - Ljubljana

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani