Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

Bodo "high-tech" podjetja zaradi krize manj vlagala v RR?

Glede na pretekle izkušnje je odgovor verjetno da in ne! Resda se v zadnjem času nismo srečali s tako globoko in obširno krizo, kot se nas loteva trenutno in je morda nekoliko sporno napisati "glede na pretekle izkušnje". Vendar je pomembnejši od tega premislek, povezan z vprašanjem v naslovu, kot pa sam odgovor na vprašanje.

K pisanju me je spodbudil članek v katerem je imel kratek intervju gospod Peter Wierenga, izvršni direktor (CEO) Philips Research (CEO interview: with Peter Wierenga of Philips Research). Še predvsem so globoko segle njegove besede "To ensure that new technologies are easy to use and meaningful, they need to be tested by consumers themselves in a realistic setting."

Če želijo podjetja rasti in ne zgolj preživeti ali pa celo stagnirati, potem je jasno, da se bodo morala še bolj obrniti na trg in proti kupcem in hkrati vztrajati pri neutrudnem iskanju novih kreativnih rešitev, izdelkov, inovativnih poslovnih modelov in vrednosti za končne uporabnike. Zato je že skoraj pregovoren postal rek, da bodo podjetja, ki bodo krizo izkoristila predvsem kot priložnost, preživela in izšla iz krize še močnejša.

Ne gre pa pozabiti, da bodo svojo vlogo pri tem morali opraviti tudi tisti, ki se ukvarjajo z znanjem, s prenosi znanja in njegovo pretvorbo v uporabne rezultate. V mislih imam predvsem različne raziskovalne in visokošolske ustanove in inštitute. Tisti, ki bodo pasivni, ki ne bodo sledili spremembam in aktivnim odzivom industrije, bodo imeli, milo rečeno, še več težav, kot jih imajo že sedaj.

Vsekakor velja, da je vredno vložke v RR (raziskave in razvoj) še povečati, ne zgolj ohraniti na obstoječi ravni. Paradoks je sicer, da za uporabnika prijaznejši izdelki niso v osnovi enostavnejši, ampak pogosto bolj kompleksni in zahtevnejši s tehnološkega vidika, kot manj uporabniško prijazni izdelki.

Bo pa izjemno pomembno, da se spremembe zgodijo tudi v samem RR. Sedaj je čas, da se mnoge ovire odpravijo in da se predvsem poveča učinkovitost uporabe znanj, da se poveča pretok informacij in sodelovanje med podjetji in RR ustanovami. To pa pomeni, da bo potrebno v RR predvsem drugače vlagati. Kako? To je vprašanje, na katerega odgovore ponujamo v TDC.

S spoštovanjem,

vaš Tomaž Vidonja.

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani