Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

October, 2008

Jaz, moja inovativnost in priložnosti na Cyber Reaktorju

Drugega Cyber Reaktorja z naslovom "Jaz, moja inovativnost in priložnosti" se je udeležilo 30 študentov, sočasno pa je potekal interaktivni prenos preko spletne strani www.tdc.si, kjer je še vedno na ogled posnetek ce

ponedeljek, 27. 10. 2008 |

DRUGI Cyber Reaktor: »Moja kariera se začenja že na faksu«

Na Fakulteti za elektrotehniko bo pod okriljem projekta TDC (Tehnološki design center) v oktobru organiziran že dr

sreda, 22. 10. 2008 |

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani