Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

October, 2009

Moje avtorske pravice?! Pravice in kršitve avtorskega prava

Na tokratnjem Cyber Reaktorju se bomo posvetili intelektualni lastnini pri čemer se bomo osredotočili na avtorsko pravo. Predstavljeni bodo osnovni pojmi avtorskega prava (kaj je AP, katere pravice imamo ...

ponedeljek, 12. 10. 2009 |

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani