Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

FAQ

Kaj je TDC in kako je nastala ideja za ta projekt?

TDC je kreativno središče, ki pomeni realizacijo inovacijskega okolja, v katerem se enakovredno povezujejo znanstveno-raziskovalne in izobraževalne ustanove ter podjetja, kar bo slovenskemu gospodarstvu tudi z mednarodnim sodelovanjem omogočalo naprednejši tehnološki razvoj, predvsem pa konkurenčnost na evropskem in svetovnem trgu.
Ideja za projekt je nastala preprosto iz potrebe. Univerza je pri svojem raziskovalnem delu namreč velikokrat omejena tako s teoretičnim pristopom kot tudi s finančnimi viri, hkrati globalizacija in svetovni trendi uspešna podjetja spodbujajo k stalnemu razvoju, za katerega jim pogosto primanjkuje znanj in primernega razvojnega okolja. Med obema sferama obstaja praznina, ki ponuja številne priložnosti za nastanek kreativnih središč tehnološkega razvoja. Središča povezovanja raziskovalnih inštitucij in podjetij so poimenovana »visokošolska inovacijska središča«, mi pa smo naše poimenovali Tehnološki design center (TDC), s čimer želimo poudariti dodano vrednost centra pri sodelovanju z industrijo in njegovo multidisciplinarnost.
Center je usmerjen v kreativni tehnološki razvoj, na katerem temelji sodobna družba znanja, ter vzpostavlja partnerske povezave in projekte med razvojno naravnanimi podjetji in inovacijskim okoljem univerze. V okviru centra lahko poteka tudi nadaljnje podiplomsko izobraževanje, ki temelji na individualnih programih, projektnem delu ter mednarodnem povezovanju.

Kakšen je produkt TDCja?
- Razvoj visokotehnoloških inovativnih idej,
- Podiplomski študij: dr.
- Patenti, licence, spinoff-i.

Kdaj bo projekt zaživel?
Projekt je že zaživel. Izvajajo se že projekti kot so Cyber Reactor, kjer se z srečanji poskuša spodbujati študente k aktivnemu preživljanju časa ob študiji, povezovanju z laboratoriji in podjetji. Še en projekt je npr. Viharnica, kjer se spodbuja kreativnost in podjetništvo.

Kako se bo projekt financiral?
Projekte zaenkrat financirata TM ICT in LTFE.
S podpisom pisma o nameri za ustanovitev in izgradnjo TDC, ki so ga 2. septembra podpsiali rektorica UL, ministrica MVZT in dekan FE, pa je bil ustvarjen prvi korak tudi k formalnemu oblikovanju centra. Sredstva za izgradnjo centra naj bi prispevali država, evropski skladi ter podjetja združena v TM ICT.

Kdaj bo TDC zgrajen?
Predviden rok je leto 2012.

Kaj lahko študenti pričakujejo od TDCja?
Študenti lahko pričakujej inovativno okolje, tako prostorsko kot tudi finančno, za razvoj njihovih kreativnih idej.

Kdo je vključen v TDC?
Študenjtje z idejami, z željo po znanju in priložnostih.
Znanstvena sfera (fakultete, raz. inštituti) z znanjem.
Gospodarstvo in industrija z potrebami po novih visokotehnoloških rešitvah.

Na kak način bo potekalo sodelovanje s študenti?
Študenti so in bodo vključeni v projekte centra. Center bo odprt za študente vseh strok....

V čem se TDC razlikuje od LUI in TP?
TDC zapolnjuje celotne proces razvoja ideje. Od pridobitve in razvoja ideje, postavljanja ekipe, do realizacije in prodaje produkta. LUI in TP pa omenjen proces dopolnujeta.

 

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani