Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

inovativnost

Jaz, moja inovativnost in priložnosti

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani