Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

ICT mreža

ICT je eden najbolj inovativnih sektorjev gospodarstva v EU. Vlaganja v raziskave in razvoj predstavljajo kar 18 % vseh vlaganj v tem sektorju, kljub temu pa je to bistveno manj kot npr. v ZDA (34 %) ali na Japonskem (35 %) in celo manj, kot znaša povprečje za glavne članice OECD (30 %).

ICT mreža


Evropska komisija, Svet Evrope, Evropski parlament in drugi organi EU v vseh svojih strateških dokumentih praktično brez izjeme izrecno izpostavljajo ICT kot ključno in eno najpomembnejših komponent prenovljene Lizbonske strategije in dolgoročne globalne konkurenčnosti EU (vir: Challenges for the European Information Society Beyond 2005).

Evropska komisija tudi ugotavlja, da imajo članice EU z največjimi deleži sektorja ICT in največjimi ravnmi investicij v raziskave na področju ICT, kot so Irska, Finska in Švedska, hkrati tudi najvišje stopnje rasti produktivnosti njihovih gospodarstev v celoti.

Najbolj prepričljivi so izračuni, ki kažejo, da je ICT v zadnjem desetletju prispeval četrtino rasti bruto domačega proizvoda EU in 40 % rasti produktivnosti vseh sektorjev gospodarstva. EITO ocenjuje, da je kar polovico povečanja produktivnosti na ravni EU mogoče pojasniti z vplivom ICT (vir: The ICT Industry as Driver for Competition, Investment, Growth and Jobs – If We Make the Right Choices, EITO – Viviane Reding). EU za financiranje strategije i2010 namenja v okviru sedmega okvirnega programa (FP7) za ICT kot prioritetno področje kar 1,8  mrd  EUR letno, 802 mio EUR pa je dodatno zagotovljenih v okviru ICT Policy Support Programme.

Agenda i2010 ugotavlja prevelik razkorak med rezultati raziskav in aplikacijo teh rezultatov v gospodarski rabi, pri čemer izpostavlja kot ključen element nove poslovne modele.

TDC s svojim zastavljenim konceptom delovanja po našem prepričanju pomeni pravo rešitev tega izziva.

Panoga ICT je v zadnjem desetletju prispevala

  • 25 % bruto domačega proizvoda v EU
  • 40 % rasti produktivnosti vseh sektorjev gospodarstva

 

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani